LLU ieguldīs vairāk kā miljonu eiro studiju programmu pilnveidē

No septembra LLU sākusi projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” (nr. 8.2.3.0/18/A/009) īstenošanu, kura ietvaros izvērtēs un pilnveidos studiju programmas un uzlabos universitātes pārvaldību. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un tā aktivitātes LLU īstenos turpmāko trīs gadu laikā.

Projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” mērķis ir pilnveidot LLU studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

“Mēs kā universitāte līdz šim esam orientējuši savu darbību nacionālām vajadzībām un lokāliem ģeogrāfiskiem apstākļiem. Skatījāmies uz to, kas vajadzīgs Latvijai. Šādu darbības fokusu noteikusi LLU specifiskā situācija, jo esam viena no augstskolām, kura katru gadu saņem valsts un tautsaimniecības nozaru pasūtījumu studiju programmu īstenošanai un noslēdz par to līgumu ar Zemkopības un Izglītības un zinātnes ministrijām. Taču šobrīd paralēli nacionālajām vajadzībām sākam skatīties plašāk uz pasaules zināšanu tirgu un iespējām savas zināšanas eksportēt, tādēļ tuvākajos gados izvērtēsim studiju programmas un pielāgosim tās pasaules vajadzībām,” projekta ieviešanas nozīmi skaidro LLU studiju prorektors Aigars Laizāns.

Projekta ietvaros plānota ne tikai esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana nozaru attīstības vajadzībām, bet arī universitātes organizatorisko un pārvaldības struktūru funkciju izvērtēšana un pilnveide, universitātes kvalitātes vadības sistēmas pilnveide, e-risinājumu izstrāde, pilnveide un ieviešana pārvaldības un internacionalizācijas vajadzībām, universitātes vadības personāla zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveide, starptautisks salīdzinošs izvērtējums un pārmaiņu plāna aktualizācija.

A.Laizāns stāsta, ka augstskolu vadītāji visā valstī ir zinātnieki un mācībspēki, kuriem reti ir pieredze labā pārvaldībā. Turklāt arī studiju programmu direktori ir noteiktas nozares mācībspēki, kas ieguvuši savu zinātnisko grādu vienā nozarē, taču viņi vada studiju programmas, kas ir paredzētas plašākam tirgum. Lielākoties viņi zina tikai savu virzienu, bet viņiem vajadzētu redzēt kopējo laukumu lielākā izmērā un spēt pilnveidot to tādā izskatā, lai veidotos laba programma, ar kuru ir apmierināti gan darba devēji uz vietas, gan tā ir eksportējama.

“Atbilstoši projekta aktivitātēm organizēsim universitātes vadības komandas apmācības par labu un ilgtspējīgu pārvaldību, lai gan augstākā līmeņa vadītāji, gan studiju programmu direktori prastu vadīt gan naudu, gan cilvēkus, gan studiju procesu,” tā A. Laizāns.

Projektu LLU īstenos kopā ar sadarbības partneriem APP “Dārzkopības institūts”, APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”.

Kopējais projekta aktivitātēm paredzētais finansējums ir 1 059 598.00 EUR, no kura ERAF finansējums (85%) – 900 658.29 EUR, bet valsts budžeta finansējums (15%) – 158 939.71 EUR.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru