Atklājas šokējoši fakti par šķirtās sievas ielaušanos meitu tēva mājā

Atklātībā nonākuši fakti par to, kas īsti notika starpgadījumā, kad trīs meitu māte Ilze Medne patvaļīgi un nelikumīgi izlauzās bēru tēva mājā, ar kuru tajā brīdī notika laulības šķiršanas process. No mātes rīcības emocionāli cietušas visas trīs meitas, turklāt Ilze Medne turpina emocionālo vardarbību gan pret meitām, gan pret šķirto vīru, no kura vēlas izspiest naudu.

 

Uzlauž mājas durvis

Kā stāsta šķirtais vīrs un meitu tēvs Kaspars Skribanovskis, Ilze Medne 2015.gada 30.jūnijā ar  viņas toreizējo juridisko konsultantu trīs personu sastāvā (bija ieradušies advokātu biroja ‘’Inversus” pārstāvji un pēc saviem ieskatiem pieaicinājuši tiesu izpildītāju) pēkšņi ieradās meitu tēva mājā, kurā pati nedzīvoja jau ilgāku laiku, kopš bija sākusi intīmas attiecības ar citu vīrieti, kas arī bija laulības šķiršanas iemesls.  Šajā incidentā cieta ne tikai vīrs, bērni, bet arī valsts policijas pārstāvji, kas, pildot savus dienesta pienākumus kārtības un drošības nodrošināšanai, šobrīd ir nokļuvuši uz apsūdzēto sola. “Šeit daudz lietas ir miglā tītas, taču ir skaidrs – izmantojot ģimenes skandālu, tika risināti policistu kari par amatiem izmantojot Iekšējās drošības dienesta (IDB) un prokuratūras resursus,” uzskata Kaspars Skribanovskis. Pēc šķirtā vīra stāstījuma, pusdienas laikā  viņš saņēma no Ilzes Mednes īsziņu – “Dārgais, esmu atgriezusies mājās, kaut kas nav ar durvīm, nevaru atslēgt.” Pāris minūtes pēc īsziņas saņemšanas – viņam zvanījuši celtnieki, kas nodarbojas ar bruģēšanas darbiem vīra privārmājā, un ziņojuši, ka esot ieradušies cilvēki – sievietes, kā arī vīrietis, kas uzlauž mājai durvis. Objektā bija ieradusies Ilze Medne ar tiesu izpildītāju, kas vienlaicīgi ir arī juridiskās palīdzības sniedzēji laulības šķiršanās procesā ar IM.

Viņš devies uz Jūrmalas māju, lai noskaidrotu notiekošo. “Atbraucot uz mājām konstatēju, ka Ilze Medne ar savu māti darbojas viesistabā, kas apvienota ar virtuvi un tiek gatavots ēdiens,” stāsta Kaspars Skribanovskis.

Viņš izsaucis policiju un vēlējies, lai nevēlamie viesi dotos prom. Vienlaicīgi esot mēģināts veikt pārrunas ar Ilzi Medni, jo, kā uzsver šķirtais vīrs, šādi jautājumus nerisina, uzlaužot māju. “Ilze Medne daudz nekomunicēja, smīkņāja un izteica frāzes – maksāsi, savādāk būs elle. Arī policijas aicinājumi neeskalizēt situāciju pārrunās ar Ilzi Medni bija ir neveiksmīgi. Ilze Medne uzvedas bravūrīgi, pret valsts policiju izmanto rupjus izteicienus, liekot viņiem atstāt māju,” notikušo atstāsta Kaspars Skribanovkis.

Tad viņš pametis māju, lai dotos atpakaļ uz savu biroju, kur viņam pievienojās vecākā meita. Ticis pieņemts lēmums pēc darba abiem braukt uz mājām un ierobežot Ilzes Mednes darbības, jo visas mantas, drēbes atradās mājās.

 

Nākas izsaukt policiju

Darbadienas beigās ar vecāko meitu Kaspars Skribanovskis atgriezies mājās. “Ilze Medne sekoja vecākajai meitai uz katru soli, ēkas otrajā stāvā Ilze Medne sāka meitu grūstīt, apsaukāt, kā arī apmētāt ar priekšmetiem. Vecākajai meitai iestājas histērija, viņa raudot devās uz mājas garāžu,” bijušās sievas rīcību atklāj Kaspars Skribanovskis. Viņš zvanījis savai advokātei, lūdzot juridisko palīdzību. Advokāte, tā kā ar Ilzi Medni dialogs neveidojās, ietikusi atkārtoti izsaukt valsts policiju, kas arī izdarīts. Kad ieradusies ekipāža un vīrs ar to pie vārtiņiem komunicējis, Ilze Medne veikusi filmēšanu ar telefonu no viesistabas loga, kas atrodas pret vārtiņiem. Vīrs lūdzis valsts policijai palīdzēt, jo situācija bijusi kritiska.

“Vecākā meita izteica vēlmi atstāt māju, jo atradās kritiskā emocionālā stāvoklī. Es sazinājos ar savu māti, lai vienotos par vecākās meitas došanos pie viņas, kas arī tika organizēts,” atceras Kaspars Skribanovskis.

Valsts policija redzējusi meitas kritisko emocionālo stāvokli un sapratuši notiekošo. “Es lūdzu valsts policiju atrisināt situāciju un neatstāt māju, jo no Ilzes Mednes ir gaidāmas jaunas provokācijas,” stāsta šķirtais vīrs.

Valsts policijas ekipāža esot veikusi zvanu savai vadībai, kas pēc laika ieradusies. “Es policijai parādījusi laulību līgumu, kurā ir atruna par mantas šķirtību. Policija mēģināja veikt pārrunas ar Ilzi Medni dzīvojamā istabā, lūdzot šo situāciju neeskalēt. Ilze Medne atradās dzīvojamajā istabā ar savu māti. Ilze Medne bija uzlikusi kājas uz avīžu galdiņa un ēda saldējumu, ignorējot policijas lūgumu situāciju stabilizēt un īpašumu atstāt. Bijusī sieva veltīja policistiem dažādas rupjības, kā arī ignorēja policijas lūgumu,” notikušo pārstāsta Kaspars Skribanovskis.

Ilzei Mednei un viņas mātei ticis pēdējo reizi piedāvāts labprātīgi īpašumu atstāt, taču Ilze Medne to ignorējusi, kas novedis pie aresta. “Uzskatu, ka tas bija vienīgais veids, kā apturēt Ilzes Mednes darbības, un valsts policija izdarīja visu maksimāli, lai novērstu ne tikai iespējamās nekārtības no Ilzes Mednes puses, taču galvenais pārtrauktu bērnu tiešu apdraudējumu” pauž šķirtais vīrs.

 

Likumi un bērnu un viņa tēva pusē

Kā uzskata Kaspars Skribanovskis, no juridiskā viedokļa, analizējot policijas darbinieku rīcību, viņi, pildot savus dienesta pienākumus likumā noteiktā kārtībā, bija nonākuši sarežģītā situācijā. Policijas darbinieki bijuši spiesti konstatēt apstākļus, pie kuriem pēc labākās sirdsapziņas un pārliecības, iedziļinoties reālajos apstākļos, iepazīstoties ar pušu uzrādīto dokumentāciju un operatīvi pārliecinoties par saistošām likumdošanas normām, tikuši pieņemti attiecīgie procesuālie lēmumi un realizēta procesuāla rīcība.

“Uz procesuālās rīcības brīdi, policistiem bija iespējas pārliecināties par sekojošo, ko apliecināja visi klātesošie – arī Ilze Medne – toreiz Skribanovska. Ilze Medne kopš 2014.gada septembra, realizējot savu gribu brīvi labprātīgi izbeidza nekustamā īpašuma Jūrmalā, Medņu ielā 51 lietojumu un valdījumu, un labprātīgi mainīja savu dzīves vietu uz Rīgu. Bijusī sieva jau  2014.gada septembrī arī pati labprātīgi izdeklarējās no Kasparam Skribanovskim piederošā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Medņu ielā 51,” pauž Skribanovkis.

Viņš atgādina, ka Civillikuma 896.pants izskaidro – katrs reiz iegūts valdījums turpinās tik ilgi, kamēr pastāv fiziska vara par lietu un griba to paturēt kā savu. Tiklīdz beidz pastāvēt abi šie nosacījumi vai kaut viens no tiem, izbeidzas arī valdījums. Civillikuma 908. pants nosaka, ka tiesības valdījumu zaudē arī tad, kad valdītājs no tā atteicas, vienalga, vai noteikti, vai klusējot.

Pēc Kaspara Skribanovska stāstītā, laulības laikā puses labprātīgi bija noslēgušas laulības līgumu par visas mantas šķirtību, līdz ar minēto nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medņu ielā 51 puses labprātīgi tika noteikušas par viena laulātā – Kaspara Skribanovska – atsevišķu mantu.

“Civillikuma 118.pants, kas regulē laulāto tiesības un pienākumus laulāto visas mantas šķirtībā, nosaka, ka laulātais nevar otra laulātā mantu pārvaldīt, lietot vai citādā kārtā ar to rīkoties bez viņa piekrišanas,” normatīvos aktus citē Skribanovskis.

Policijas darbiniekiem esot bijusi iespējas pārliecināties, ka dažas dienas pirms 2015.gada 30.jūnija Ilze Medne bija pati uz savu iniciatīvu piedeklarējusies Kasparam Skribanosvkim piederošā īpašumā, bez Kaspara Skribanovska atļaujas, pat informēšanas.

“Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta (2) punkts skaidro, ka dzīvesvietas deklarēšana var tikt saistīta ar laulātā statusu tikai laulātā akcepta saņemšanas apstākļos. Dzīves vietas deklarēšanas likuma 2 (2) pants nosaka, ka dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par sevi nerada civiltiesiskas saistības,” likumā noteikto citē Kaspars Skribanovskis.

Viņš norādījis, ko nenoliegusi arī Ilze Medne, ka gan deklarēšanas, gan iekļūšana īpašumā izdarīti bez īpašnieka informēšanas, saskaņošanas un atļaujas. “Spēkā ir Jūrmalas domes Administratīvās komisijas Lēmums un Jūrmalas pilsētas domes lēmums, ar kuriem konstatēts, ka Ilze Medne tika nelikumīgi deklarēja savu dzīvesvietu nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Medņu ielā 51 un tāpēc deklarācijas fakts anulēts,” uzsver Kaspars Skribanovskis.

Visā kopdzīves laikā nekustamais īpašums no Ilzes Mednes puses ticis lietots ar Kaspara Skribanovska atļauju un piekrišanu, tādējādi izlietojot laulātā piešķirtas viņam piederošā nekustamā īpašuma lietojuma un valdījuma tiesības, kas beidzās, Ilzei Mednei pieņemot lēmumu par kopdzīves pārtraukšanu un 2014.gada septembrī mainot dzīvesvietu.

“Vissvarīgāk ir akcentēt, ka 2015.gada 30.jūnijā bērni, īpaši jaunākā meita (toreiz nepilngadīga), cieta no smagas vardarbības Ilzes Mednes rīcības rezultātā – viņa pat bija spieta pamest dzīvesvietu,” uzsver Kaspars Skribanovskis.

Ilzes Mednes mēdijos izskanējušais viedoklis, ka viņai esot zināms laulības līgums par to, ka viņai nav tiesību uz īpašumu, taču neesot noteiktas lietojuma tiesības, tāpēc viņa varot uzturēties mājā, ir prettiesisks, jo likums (Civillikuma 118.pants) ir noteicis, ka pie attiecīgajiem apstākļiem viņai lietojuma tiesību nav.

“Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta 1.daļā norādīts, ka tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras. Savukārt, Bērnu tiesību aizsardzības likums 6.panta 2 daļā tiek noteikts, ka visām darbībām attiecība uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldības institūcijas, kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības iestādes, prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses,” likumos noteikto atgādina Kaspars Skribanovskis.

Nekas Ilzes Mednes reakcijā, izteikumos, rīcībā neesot liecinājis par vēlmi atjaunot kopdzīvi, tieši pretēji, Ilzes Mednes darbības tikušas vērstas uz bīstamu konflikta situāciju radīšanu, klaji visus aizskarot, pat ņirgājoties, atsakoties pakļauties likumīgām prasībām.

 

Māte pārbiedē vecāko meitu

Šī nebija vienīgā reize, kad Ilze Medne ielauzās savu meitu tēva mājā. 2016.gada janvārī un februārī Ilzei Mednei atkārtoti izdevies patvarīgi iekļūt bijušā vīra mājās. Viņas rīcības dēļ meitu tēvs un visi trīs meitas bijušas spiestas meklēt citu dzīvesvietu vairāku mēnešu garumā. Šie notikumi fiksēti arī Jūrmalas Bāriņtiesas un Jūrmalas sociālā dienesta lietvedībā esošajā dokumentācijā, norāda Kaspars Skribanovskis.

2016.gada janvārī viņš esot saskaņojis ar Ilzi Medni, ka mazākās meitas pusotru nedēļu pavadīs pie viņas, jo pats devies īsā ārvalstu braucienā. 2.februārī ap plkst. 22 mājā atradusies vecākā meita, kā arī viņas draugs. “Tā kā pats biju ārzemēs, nodrošināju, ka ar manu nepilngadīgo meitu no pa nakti būs kopā mana mamma. Tobrīd bija jāierodas mūsu mājā manai mammai. Pie ārdurvīm atskanēja durvju klauvēšana un manas meitenes draugs gāja vērt vaļā ārdurvis, būdams pārliecināts, ka tā ir mana mamma. Paverot vaļā durvis, tajās stāvēja Ilze Medne ar savu māti un abām mazākajām meitām. Viņa bija paņēmusi līdz ceļojuma koferi, kurā bija paņēmusi līdzi personīgās mantas sev uz savai mātei. Nekavējoties viņa ielauzās mājas priekštelpā un paziņoja, ka ir atgriezusies, lai šeit turpmāk dzīvotu,” notikumus ar otro ielaušanos atstāsta Kaspars Skribanovskis.

Viņš pats ap plkst.23 saņēmis zvanu no savas vecākās meitas, kura raudot izstāstījusi notiekošo. Viņš sazinājies ar savu advokāti un pieņēmis lēmumu uzreiz nekādas darbības neveikt. Vecākā meita informējusi, ka Ilze Medne ar savu māti ir ievākušās tēva guļamistabā un aizgājušas gulēt.

Nākamajā rītā mājā ieradies Ilzes Mednes brālis Artūrs Mednis. “Mana mamma, atrodoties darba istabā, ar SMS palīdzību ziņo par mājā notiekošo. Ilze Medne ar savu brāli apstaigājot un rakņājoties pa visas mājas istabām, apskatot privātos, ģimenes, kā arī mājās esošos Kaspara Skribanovkska uzņēmuma dokumentus.

Ilze Medne ar māti ieslēgušas mājas kinozāli, atradušas Latvijas šlāgeru kanālu un ar elkoņiem rokās sadevušās dejojušas un dziedājušas: “Mēs projām nebrauksim, savu naudu dabūsim”. “Pēc šīs ziņas sapratu, ka nedz Ilze Medne, nedz viņas māte, nedz brālis nav pie „pilna prāta”, jo mājās turpināja notikt neticams vājprāts. Tā kā man nebija iespējas uzreiz atlidot atpakaļ uz Latviju un mans reiss bija tikai 4.februārī, pieņēmu lēmumu, ka manai mammai jāsagaida no skolas vecākā meita un jādodas no mājas prom,” stāsta Kaspars Skribanovskis.

Kad no skolas atgriezusies vecākā meita, Ilze Medne kļuvusi agresīva un aizliegusi meitai braukt prom. Šķirtā sieva izsaukusi policiju, paņēmusi nazi, pienākusi pie vecākās meitas un ar nazi iegriezusi pati sev rokā. Tad Ilze Medne esot sākusi bļaut un apsūdzēt vecāko meitu, kura it kā esot uzbrukusi un sagriezusi viņai roku. Vecākā meita, to redzot, šoka stāvoklī un sākusi raudāt. Kad ieradusies policija, tā noskaidrojusi, ka Ilze Medne pati radījusi sev miesas bojājumus ar nazi. Ieradusies arī nepilngadīgo lietu inspektore, kas Ilzei Mednei paskaidrojusi, ka meita var doties prom ar savu vecmāmiņu, ja tā vēlas. Policija ar savu transportlīdzekli nogādājusi vecāko meitu un Kaspara Skribanovska mammu viņas mājās Slokā.

 

Māte apzog savu meitu

Kad Kaspars Skribanovskis atlidojis uz Latviju, zinādams, ka Ilze Medne plāno provokācijas, viņš nolēmis mājās nebraukt. Viņš nolēmis, ka situāciju mājās mēģinās noregulēt, kad tur nebūs meitas, lai viņas kārtējo reizi nesaņemtu emocionālu triecienu. Jaunākās meitas viņš aizvedis uz draugu dzīvesvietu, kur arī pārnakšņojuši, bet pēc tam noīrējušu māju, kur bijuši spiesti dzīvot vairākas nedēļas.

Kaspars Skribanovskis noalgojis savai mājai apsardzes kompāniju ar divu cilvēku klātbūtni visu diennakti. Pēc pāris dienāmapsardzes koordinators informējis, ka ir izsaukta pašvaldības policija, kas ir atbraukusi uz māju un konstatējusi, ka Ilze Medne māte ir izlīdusi pa 3. stāva bērna istabas jumta logu un piedraud visiem, ka leks lejā. “Kā sapratu, ar pārrunu palīdzību izdevās viņas pārliecināt, lai to nedara,” stāsta Kaspars Skribanovskis.

Tad Ilze Medne esot sazinājusies ar TV24 un paziņojusi, ka ir iesprostota un netiekot ārā no mājas, kā arī to, ka nezinot, kur atrodas viņas bērni. “No Jūrmalas bāriņtiesas viņa bija jau pašā sākumā bija noskaidrojusi manu un bērnu dzīvesvietu, kā arī neviens, nevienā dienā, kad Ilze Medne ar savu māti atradās mājā, neradīja šķēršļus, lai viņas to atstātu. Ilze Medne zināja – ja māju atstās, atpakaļ tajā vairs netiks ielaista,” norāda šķirtais vīrs.

Kad pēc divām nedēļām Ilze Medne ar māti pametušas bijušā vīra māju, viņa ieradusies ciematā, kur Kaspars Skribanovkis īrēja māju. Ciemata apsardzes darbinieks informējis, – ja teritoriju šie cilvēki neatstās, tiks izsaukta apsardzes ekipāža. Ilze Medne ar juridiskajiem pārstāvjiem turpinājusi taisīt skandālu, kā rezultātā tika izsaukti papildspēki. Uzreiz pēc trauksmes pogas piespiešanas Ilze Medne ar juristēm iekāpusi mašīnā un aizbraukusi.

Kad tēvs ar meitām atgriezies savā mājā, viņi konstatējuši, ka tēva guļamistabā un vannas istabā valda liela nekārtība, ka uz 2.stāva visām durvīm ar adatām ir piespraustas lapiņas ar uz tām zīmētiem nesaprotamiem simboliem. Vēlāk viņi atklājuši, ka no mājas pazudušas mantas un nauda. “Vasarā vecākā meita piepelnijās, strādājot brīvlaikā pie manis kompānijā, palīdzot noliktavā. Viņa bija iekrājusi ap 700 EUR, kurus bija atstājusi savas istabas atvilknē konvertā. Diemžēl, kad ieradāmies mājā pirmais, ko vecākā meita pārbaudīja, bijs šie naudas līdzekļi, kuru, diemžēl vairs nebija. Ilze Medne nozaga savas pašas meitas nopelnītos un iekrātos naudas līdzekļus,” secina Kaspars Skribanovskis.

Pēc pirmās ielaušanās pret Ilzi Medni tika ierosināts kriminālprocess par patvaļīgu iekļūšanu svešā īpašumā, bet pēc otrā iebrukuma sākts kriminālprocess par nepatiesu liecību sniegšanu, kas joprojām ir aktīvs.

Pievienot komentāru