Vīru krāpusi sieva manipulē ar meitu, lai izspiestu no šķirtā vīra naudu

Lai gan Ilze Medne tiesā piekritusi, ka trim meitām labāka dzīve būs pie tēva, tagad, nonākusi materiālās grūtībās, viņa ar varu aizvilinājusi jaunāko meitu no tēva, lai kārtējo reizi piespiestu šķirto vīru maksāt ievērojamus naudas līdzekļus, lai gan pie tēva dzīvo vidējā meita, bet vecākā jau sākusi patstāvīgu dzīvi.

Savu prasību pēc naudas līdzekļiem viņa pamato ar to, ka jaunākajai meitai, arī, dzīvojot pie mātes, pienākas tādi paši materiālie apstākļi, kā dzīvojot pie tēva. Tēvs uzskata, ka ir jāievēro tiesas nolemtais un meitai ir jādzīvo pie viņa.
Ilze Medne līdz laulības šķiršanai dzīvoja labos materiālos apstākļos un varēja atļauties nestrādāt, jo nu jau šķirtais vīrs ir uzņēmējs ar stabiliem ienākumiem. Viņas uzvedībā bija vērojamas sievietes – sociopātes pazīmes. Būdama laulībā, viņa uzsāka attiecības ar citu vīrieti, kas bija galvenais no iemesliem laulības šķiršanai.

Medijos jau bijušas ziņas par incidentu 2015.gadā, kurā Ilze Medne patvaļīgi ielauzās vīra mājā, un tā kā nepakļāvās policistu prasībai māju pamest, tika aizturēta un no mājas izvesta piespiedu kārtā. Lai gan Civillikums nosaka, ka laulātajam nav tiesības bez laulātā piekrišanas lietot mantu, kas ar laulību līgumu noteikta kā laulātā atsevišķa manta, tomēr policisti saņēma sodu par to, ka patvaļīgi mājā iekļuvušo sievieti aizturēja.

Tēvs uzskata, ka jaunākajai meitai būs labāka dzīve pie viņa, jo skolotāji ir nobažījušies, ka pēc pārcelšanās pie mātes meitene kļuvusi noslēgta, ir redzams, ka Ilze Medne nepietiekami velta laiku, sekojot meitas mācībām. Meitas sekmes ir pasliktinājušās. Skolotāji atzīst, ka, dzīvojot pie tēva, meita bijusi dzīvespriecīga, atvērta un aktīva, apmeklējusi dažādus pulciņus un piedalījusies ārpusskolas nodarbībās.
Ilze Medne, kura bija pieradusi pie nodrošinātas dzīves, pēc laulības šķiršanas, nevēlas strādāt un meklēt darbu, tamdēļ ir spiesta dzīvot nu jau mirušās mātes vienistabas dzīvoklī. Tēvam pieder nekustamais īpašums, kurā katrai meitai ir sava istaba. Arī uzņēmēja sieva ir pieņēmusi meitas kā savējās, uztur ar viņām labas attiecības un piedalās viņu audzināšanā.

Tēvs, būdams dāsns cilvēks, piekrita izmaksāt šķirtajai sievai prāvu naudas summu pie šķiršanās. Tomēr nu jau šī nauda ir izsīkusi un šķirtā sieva meklē jaunas metodes, kā no viņa izspiest naudu, uzskatot, ka tēvs ir gana materiāli nodrošināts un nekur neliksies – maksās, lai viņa ģimeni un uzņēmumu Ilze Medne ar savām darbībām “netracinātu”.

Mazākās meitas aizvilināšana no mājām nav vienīgais, ko naudas izspiešanas nolūkos darījusi Ilze Medne. Kā stāsta šķirtais vīrs, pagājušā gada nogalē Ilzes Mednes advokāts, atsaucoties uz koleģiāli un cilvēcīgi tuvu komunikāciju ar bijušā vīra advokātu, piedāvāja risinājumu – „rast mieru” priekš visiem. Ilzei Medne apņemtos turpmāk bijušo vīru un bērnus vairs neaizskart, ja bijušais vīrs iedotu naudas līdzekļus. Tika nosaukta konkrēta summa daudzu desmitu tūkstošu apmērā.

Saprotot, ka bērnu sirdsmiers ir visdārgākais, bijušais vīrs piekrita un Ilze Medne kārtējo reizi saņēma naudas līdzekļus vairāku desmitu tūkstošu eiro vērtībā. Ilzes Mednes advokāts sagatavoja dokumentus, un Ilze Medne pie notāra ar savu parakstu apliecināja, ka bērnu labākajās interesēs ir dzīvot pie tēva, kā arī to, ka viņai nav pretenziju un tādu nebūs arī turpmāk.

Parakstot notariāli apstiprinātu vienošanos, Ilze Medne atzīst, ka bērnu interesēs ir dzīvot pie tēva. Abos šajos dokumentos ir pierādījumi, ka Ilze Medne nevēlējās maksāt par bērniem alimentus, kam tēvs arī ir piekritis.

2014.gada septembrī Ilze Medne patvarīgi aizveda no mājām abas mazākās meitas. Vecākā meita, kas tajā laikā vēl bija nepilngadīga, atteicās mainīt dzīvesvietu un palika pie tēva savās mājās. “Dēļ tā, ka vecākā meita nenostājās Ilzes Mednes pusē, vēl līdz šai dienai no mātes puses pret vecāko meitu notiek klajš terors, nievājoša, naidīga attieksme, emocionāli un pat fiziski uzbrukumi. Vēl 2018.gada maijā, kad vecākā meita dzīvoja tēva īpašumā, Ilze Medne sagaidīja, kad vecākā meita no veikala brauc ar automašīnu uz mājām. Viņa pamanīja mātes automašīnu un nobijusies nolēma mājām netuvoties un mainīja braukšanas virzienu. Ilze Medne nekavējoties uzsāka pakaļdzīšanos. Vecākajai meitai nebija liela pieredze auto vadīšanā, tādēļ Ilze Medne viņu panāca, nobloķējot ceļu meitai. Vecākā meita ieslēdzās mašīnā un spieda skaņas signālu, mēģinot pievērst apkārtējo uzmanību un ziņojot par briesmām.

Māte pienāca pie vecākās meitas automašīnas, sita pa automašīnas stikliem, savu meitu apsaukāja par “prostitūtu”. Ilze Medne kliedza, ka lūgs Dievu, lai viņas vecākā meita pēc iespējas ātrāk nomirtu, kā arī piedraudēja meitu nogalināt,” stāsta vecākā meita pēc piedzīvotā Ilzes Mednes uzbrukuma.

Pēc viņa teiktā, nežēlastībā ir kritusi arī vidējā meita, kura ir jau pieaugusi un saprot mātes negatīvos motīvus. Ilze Medne neesot tikusies ar vidējo meitu nu jau vairāk nekā pusotru mēnesi. Šo nu jau vairāk nekā četru gadu laikā bērni ir bijuši vairāku zināmu psihologu novērojumā, taču Ilzes Mednes apgalvojumus, ka tēvs būtu negatīvi vai vardarbīgi ietekmējis bērnus, nav apstiprinājis neviens no psihologiem. Tieši pretēji – psihologi novērojuši Ilzes Mednes negatīvo ietekmi uz bērniem, kā arī konstatējuši, ka Ilze Medne izmanto savus bērnus savu finansiālo un atriebīgo mērķu īstenošanai pret tēvu.

Šā gada vasarā, neredzot citu iespēju, kā atrisināt mazākās meitas jautājumu, tēvs vērsās Jūrmalas bāriņtiesā, kurā lūdza Ilzes Mednes rīcības dēļ pārtraukt aizgādību. Bāriņtiesa uzsāka administratīvo lietu, turklāt ņemot vērā Ilzes Mednes darbības pret bērniem, tos emocionāli mēģinot noskaņot pret tēvu, Jūrmalas bāriņtiesa nosūtīja pieteikumu Jūrmalas policijai par iespējamo Ilzes Mednes emocionālo vardarbību pret bērniem. Jūrmalas policija ierosināja administratīvo lietu, šobrīd notiek šīs lietas virzība, apstākļu noskaidrošana.
Tēva un viņa ģimenes locekļu telefona numurus mazākās meitas telefonā Ilze Medne esot nobloķējusi, līdz ar ko komunikācija ar mazāko meitu nav iespējama. Tiesu izpildītājs ir ierosinājis lietu par tiesas lēmuma nepildīšanu no Ilzes Mednes puses, notikusi tiesas sēde, kurā bijusī sieva atzīta par vainīgu.

“Laulības laikā mūsu starpā bija noslēgts laulības līgums par visas mantas šķirtību, kas nozīmē, ka šķirot laulību, Ilzes Medne nevarēja iegūt pusi man piederošās mantas. Privātās sarunās netika slēpts, – ja es nepiekritīšu viņas vēlmēm maksāt ievērojamus naudas līdzekļus, viņa man „radīšot problēmas”. Šādi draudi tika izteikti arī 2014.gada nogalē, Ilzei Mednei zvanot manam advokātam,” atceras uzņēmējs.
Lai arī viņam nebija pienākumu nodrošināt mantas sadali, taču, apzinoties kopīgi nodzīvotos gadus un lielāko vērtību – trīs meitas, viņš piekāpies, un Ilzes Mednes rīcībā nonāca ievērojami materiālie līdzekļi. Šķirtā sieva par šādu risinājumu bija gandarīta – par šiem līdzekļiem daudz ceļoja un dzīvoja sev vēlamu dzīvi. “Acīmredzot, kad līdzekļi bija beigušies, turpinājās mans un manu bērnu terors, izvēlētajos līdzekļos un metodēs mūs nesaudzējot,” atklāj tēvs.

Ilze Medne arī atkāroti ielauzās šķirtā vīra mājā, kamēr viņš bijis ārzemēs. 2016.gada janvārī šķirtā sieva kopā ar savu māti un brāli ieradās uzņēmēja mājā un klātesošajiem paziņoja, ka turpmāk dzīvos šajā mājā, “radot elli zemes virsū”, līdz vīrs atkal būs spiests maksāt. Ilze Medne ar savu brāli toreiz rakņājusies pa šķirtā vīra dokumentiem, kā arī pārmeklējusi mājas istabas. Tikai pēc divām nedēļām, kad Ilze Medne bija spiesta doties prom no mājas, atklājies, ka no ēkas pazudušas dārglietas (bijušā vīra un vecākās meitas), 700 eiro no vecākās meitas istabas, kur viņa glabājusi savu vasarā nopelnīto naudu, kā arī daļa no vīra dokumentiem.
Tēvs ir noguris no šķirtās sievas neadekvātajām aktivitātēm, taču neredz iespēju no tām izvairīties. Provocētajās darbībās sieva iesaista arī jaunāko meitu, kurai vecāku nesaskaņas nenāk par labu.

Autors:

Kristīne Stalidzāne

Pievienot komentāru